Kontakt

Sett i Oppdal

Prosjektleder Åshild Megarden

Telefonnr.: 906 35589
e-post: ashild.megarden@oppdal.kommune.no
Kontortid: 08:00 – 15:30