Ansatt og bruker

Når stat, kommune, enhetsledere og tjenesteledere har lagt til rette for systematisk forebyggende arbeid, tidlig innsats og tverrfaglig samhandling, er det de ansatte som utfører arbeidet. De ansatte som er nærmest barn, ungdom, unge voksne, gravide og voksne med barn som pårørende, må ha verktøy og kompetanse til å utføre arbeidet. Her finner du tilbud og trygge nettsider for barn og unge, foreldrestøttende tilbud og trygge nettsider for voksne, verktøy i møte med barn/unge, voksne og ansatte, beskrivelse av sett-kompetanse, sett-handlingsveilederen, tverrfaglig samhandling, dokumentasjon, medvirkning og evaluering på dette nivået.