Stat/ Kommune

Oppdal kommunens politisk og administrative ledelse har ansvar for å legge til rette for at barn og unge blir Sett i Oppdal og får riktig hjelp til riktig tid. Her finner du statlige føringer, kommunale føringer, samhandlingsavtaler og -arenaer på kommunenivå, og en beskrivelse av hvordan kompetanse, dokumentasjon, systematisk brukermedvirkning og evaluering sikres.