Enhet/ Tjeneste

Enhetsledere og tjenesteledere har ansvar for at det jobbes systematisk med forebyggende tiltak, tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Her får du oversikt over; barnehager og skoler, tjenester for barn, unge og familier, forebyggende program, samarbeidsmøter, tverrfaglig samhandling, eksterne samarbeidspartnere, eksterne ressurser, kompetanseheving, dokumentasjon, systematisk brukermedvirkning og evaluering på dette nivået.