Sett på alle nivå

I Oppdal Kommune vil vi at alle skal bli sett i et trygt og godt oppvekstmiljø, da er forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samhandling avgjørende. Ved å bygge et trygt og godt lag rundt barn, ungdom, unge voksne, gravide og foresatte, kan vi legge til rette for riktig hjelp til riktig tid. Denne samhandlingsmodellen viser hvordan vi jobber på alle nivå for å sikre riktig hjelp til riktig tid, fremme inkludering og unngå utenforskap i Oppdal.

Målgruppen er barn i magen, barn, ungdom, unge voksne og foresatte.

Beskrivelse av nivåene