Sett i Oppdal

I Oppdal Kommune vil vi at alle skal bli sett i et trygt og godt oppvekstmiljø. Forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samhandling er avgjørende i dette arbeidet. Ved å bygge et trygt og godt lag rundt barn, ungdom og familier som trenger det, kan vi legge til rette for et hjelpetilbud som er tilpasset deres behov.

Denne modellen viser hvordan fjellbøgda sammen jobber helsefremmende og forebyggende, for å sikre et trygt og godt oppvekstmiljø. Den viser også hva vi gjør når det oppstår en undring og på den måten styrke barn, ungdom og familiers mulighet til bli Sett i Oppdal, og få riktig hjelp til riktig tid.

Målet er gjøre alt vi kan for å fremme inkludering og unngå utenforskap.