Evaluering

Forbedringsforslag i Compilo

Kvalitetssystemet Compilo har en funksjon for forbedringsforslag hvor mangler eller feil kan meldes inn og følges opp.

Tilbakemeldingsfunksjon i Sett-modellen

Sett -modellen har egen tilbakemeldingsfunksjon. Tilbakemeldingen går til ansvarlig for modellen. Gi din tilbakemelding på sett-modellen fortløpende her.

BTS- undersøkelsen

Høsten 2021 gjennomførte  Oppdal Kommune i samarbeid med KORUS en BTS undersøkelse (vi kalte den z- undersøkelsen) for alle ansatte som jobber i nær kontakt med barn, unge og foreldre som kan ha barn som pårørende. Temaene var ; evne til identifisere ulike vansker, kompetanse knyttet til å spørre og snakke med barn/ unge og foreldre, bekymring og handling i forhold til barn/unge og gravide, systemkunnskap (rutiner og tverrfaglige arenaer), vurdering av samarbeid mellom tjenestene, involvering av foreldre og barrierer for handling ved bekymring.

Funn fra undersøkelsen er styrende for det videre arbeidet med å sikre identifisering, oppfølging i egen enhet og den tverrfaglige samhandlingen for utsatte barn, unge og familier.

Sammenfatning av undersøkelsen finner du her (krever innlogging Compilo).

Høsten 2024/ vinter 2025 planlegges en ny BTI/BTS undersøkelsen for å evaluere effekten av Sett i Oppdal og implementeringen av sett- modellen.