Kommunale barnehager

Pikhaugen barnehage

Høgmo barnehage

Drivdalen barnehage (oppvekstsenter)

Midtbygda barnehage (oppvekstsenter)

Les mer om barnehagene.

Private barnehager

Fagerhaug barnehage

Stølen private barnehage

Tågvollan barnehage

Bjerkehagen friluftsbarnehage

Norlandia Brennan barnehage

Torshaug barnehage

Les mer om barnehagene.

Kommunale skoler

Aune barneskole

Drivdalen skole (oppvekssenter)

Midtbygda skole (oppvekstsenter)

Oppdal ungdomsskole

Voksenopplæringen

Les mer om skolene.

Fylkeskommunal skole

Oppdal videregående skole

Du kan lese mer om skolen.

Privat skole

Vollan skole

Du kan lese mer om skolen.