Barnehager og skoler i Oppdal

Kommunale barnehager

Pikhaugen barnehage

Høgmo barnehage

Drivdalen barnehage (oppvekstsenter)

Midtbygda barnehage (oppvekstsenter)

Les mer om barnehagene her.

Private barnehager

Fagerhaug barnehage

Stølen private barnehage

Tågvollan barnehage

Bjerkehagen friluftsbarnehage

Norlandia Brennan barnehage

Torshaug barnehage

Les mer om barnehagene her.

Kommunale skoler

Aune barneskole

Drivdalen skole (oppvekssenter)

Midtbygda skole (oppvekstsenter)

Oppdal ungdomsskole

Voksenopplæringen

Les mer om skolene her.

Fylkeskommunal skole

Oppdal videregående skole

Du kan lese mer om skolen her.

Privat skole

Vollan skole

Du kan lese mer om skolen her.