Noen ganger kan det være at du som ansatt trenger å drøfte saker tverrfaglig. For barnehage og skole vil Arbeidslaget være denne arenaen, men kanskje du ikke kan vente på neste Arbeidslag, eller du ikke jobber i barnehage og skole, da kan en tverrfaglig samtale på familiesenteret være nyttig.

Tverrfaglig samtale på Familiesenteret

I tillegg til at Familiesenteret er åpent for foresatte som trenger råd og veiledning, så gir også Familiesenteret tilbud om tverrfaglig råd og veiledning til deg som jobber med barn og unge i Oppdal. Det kan omhandle situasjoner angående enkeltbarn/ungdom/familie som du er i kontakt med som ansatt/voksen. Alle personopplysninger skal anonymiseres i møte med Familiesenteret.

Vi er tilgjengelig onsdager 09.00-12.30 på Helsestasjonen, eller digitalt via Teams. Ta kontakt på telefonnummer 918 96 076 for avtale

NB: Dette erstatter ikke Arbeidslaget (for dere som har det), men åpner opp for raskere og mer individuell veiledning ved behov.