Forbedringsforslag i Compilo

Kvalitetssystemet Compilo har en funksjon for forbedringsforslag hvor mangler eller feil kan meldes inn og følges opp.

Tilbakemeldingsfunksjon i Sett- modellen

Gi din tilbakemelding på sett-modellen fortløpende ved å gå inn i kontaktskjema.

Sett-handlingsveilederens nivå 1-3, trinn 4

Gjennom systematisk bruk av handlingsveilederen gjennomføres evaluering på trinn 4 på nivå 1-3:

“Gjennomfør evalueringsmøte, der dere drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens/ den unge voksnes/ gravides situasjon har endret seg”.

Evaluering av samtaler/ møter

Be om tilbakemelding fra alle deltakere om hvordan de opplevde møtet , hva som var bra og hva som kan gjøres annerledes til neste møte.

Benytt gjerne forslag til “forberedelse og gjennomføring av møter”, du finner den som verktøy i sett-handlingsveilederen.