Det er kommuneledelsens ansvar å sikre at enheter og tjenester som arbeider med barn, unge og deres foresatte, har avtaler om samarbeid.

Det er enhet-/ tjenesteledere som følger opp avtalene og sikrer at de er tydelige på roller, ansvar, omfang og organisering av samarbeidet.

Interne samarbeidsavtaler

Oppdal kommune har interne samarbeidsavtaler som gjennomgås og revideres i samarbeidsmøter. Avtalene er arkivert i Oppal kommunes arkivsystem.

 • Barnehagene og Helsestasjon
 • Grunnskoler og skolehelsetjenesten
 • Oppdal videregående og helsetjenesten i skolen
 • Fastlegene og Helsestasjon 0-20 år
 • Tannhelsetjenesten og Helsestasjon 0-20 år
 • NAV og innvandrertjenesten
 • NAV og Barnevernstjenesten

Eksterne samarbeidsavtaler

Oppdal kommune har samarbeidsavtaler med disse eksterne samarbeidspartnerne:

 • Oppdal kommune og St. Olavs Hospital
 • Oppdal kommune og Trøndelag politidistrikt (politiråd)
 • Oppdal kommune og NAV Trøndelag
 • Oppdal kommune og Rennebu kommune (barnevern)
 • Oppdal kommune og Rennebu kommune (jordmortjenester)
 • Oppdal kommune og Krisesenteret i Orkdal og omegn
 • Oppdal Kommune og Fylkeskommunen(tannhelsetjeneste)

I tillegg har Oppdal kommune periodevise samarbeidsavtaler med eksterne ressurser. Se oversikt over eksterne ressurser som Oppdal kommune benytter.