Barneombudet skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. De skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen, og at Norge overholder FNs barnekonvensjon. Barneministeren er den personen i regjeringen som jobber med saker som har med barn å gjøre.

Barneombudets side for barn og unge