Kontinuerlig evaluering av arbeid med å identifisere og følge opp utsatte barn og unge er avgjørende. Gjennom evaluering kan vi stadig forbedre oss og sikre at avvik blir fulgt opp.

Tilsyn fra statsforvalteren, arbeidstilsynet eller annen statlig instans er med på å sikre at vi jobber i tråd med lovverk og retningslinjer.

Forbedringsforslag i Compilo

Kvalitetssystemet Compilo har en funksjon for forbedringsforslag hvor mangler eller feil kan meldes inn og følges opp.

Tilbakemelding i Sett-modellen

Sett -modellen har egen tilbakemeldingsfunksjon. Tilbakemeldingen går til ansvarlig for modellen.

Gjennomgang av samarbeidsavtaler

Etablerte samarbeidsavtaler gjennomgås og revideres ved behov under samarbeidsmøter.